praktijk voor bewustwording
en persoonlijke effectiviteit

ineen
0575 470913
bericht AT ineen DOT info

Waarom deze training?

Boosheid is een emotie die in onze maatschappij als bedreigend wordt ervaren. Zeker als het boosheid bij mannen betreft. Boosheid wordt als gedrag vaak niet geaccepteerd. We zetten er geweld tegenover, proberen het te sussen of we negeren de persoon(en) gewoon.
Onderdukken van boosheid leidt tot nog meer druk op de ketel en vergroot de kans op escalaties.
Wegpoetsen van boosheid, 'onder het kleed vegen' ontkracht ons en het negeren, iemand buitensluiten, veroorzaakt alleen maar meer boosheid en geweld.
Al deze reacties beperken ons in onze mogelijkheden ons te verbinden en te groeien.

Hoe dan wel?

Boosheid is een signaal dat er voor jou iets niet klopt. Deze emotie geeft ons de kracht om aan te geven wat belangrijk voor ons is. 'Ergens voor te gaan staan'. We willen daarin gehoord en gezien worden en de het enige dat nodig is, is empathie.

Echter als iemand 'over de rooie' is, dan is hij niet in staat om goed onder woorden te brengen waar het hem om gaat. Onze omgeving zal vanuit een reflex in de verdediging gaan of aanvallen als vorm van bescherming. Boosheid zomaar uiten is daarom niet de meest effectieve strategie om een behoefte aan te geven laat staan dat je een luisterend oor zult vinden.

Je boosheid kennen is nodig om er mee te leren omgaan.
Je boosheid erkennen, met empathie omarmen en de energie in jezelf dragen geeft ruimte om te zien wat in jou geraakt is en wat je behoefte is. De energie die in je vrij komt kan gebruikt worden om je standpunt, je waarde kracht bij te zetten.

Wat kan je verwachten?

In deze tweedaagse training komen de volgende stappen aan bod:

  • Boosheid weer beschikbaar krijgen als krachtbron.
  • Boosheid in volle omvang ervaren en leren kennen zodat je er niet meer bang voor hoeft te zijn.
  • Boosheid in contact brengen en boosheid leren ontvangen.
  • De boodschap van de boosheid leren inzien en de wortels van je boosheid doorgronden.
  • Werken met empathische reacties.

Deze training geeft ik samen met Marcel Creemers en wordt gegeven op het trainingscentrum de Schans.